Záruka vrátenia peňazí

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, ak je to možné mal by ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.

Tovar, ktorý podlieha personalizácii ako napríklad služba ,,Gravírovanie mena na sedadlo,, zo zákona v súlade s §12 odst. 1 c. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa nepodlieha vráteniu do 14 dní a jeho vrátenie bez udania dôvodu nie je vzhľadom na charakter služby možné.

 

A teraz jednoduchšie

Ak tovar nenaplnil Vaše očakávania, alebo ste jednoducho zmenili názor na kúpu, nemusíte sa obávať a môžete tovar jednoducho vrátiť s tým, že garantujeme vrátenie peňazí v plnej výške a bez zbytočných otázok.

Aby ste garanciu uplatnili nemusíte robiť nič výnimočné. Stačí ak do 14 dní od prevzatia zašlete tovar späť,  požiadate o vrátenie peňazí a my Vám ich bez zbytočných otázok vrátime obratom.

  • peniaze Vám vrátime v plnej výške

  • peniaze vraciame obratom na Váš účet no najneskôr do 14 dní

  • na rozmyslenie máte celých 14 dní

  • garanciu uplatníte jednoducho a bez zbytočných otázok, stačí vyplniť jednoduchý formulár:

     
     

 

Táto stránka má informatívny charakter, záväzné stanovisko obsahujú VOP.