Vernostný program

Vernostný systém pripravený pre našich zákazníkov. Pozostáva z automatického výpočtu zľavy na nákup ďalších objednávok a závisí od histórie predchádzajúcich objednávok zákazníka (nepočítajú sa stornované, prípadne neprebraté zásielky) za posledných 24 mesiacov.

Aktivácia programu sa vykonáva automaticky pri registrácii zákazníka v našom obchode počas objednávky. Systém počíta súčet predtým vykonaných objednávok. Ak táto hodnota prekročí jednu z prahových hodnôt oprávňujúcich získať zľavu, systém sa automaticky zníži o určitý percentuálny podiel z celkovej hodnoty tovaru.

Prvá hraničná hodnota, ktorá oprávňuje držiteľa na prijímanie pevnej zľavy, je suma 350 EUR bez DPH, po uplynutí ktorej je zákazníkovi udelená zľava 1% za každú ďalšiu objednávku.

Následné prahové hodnoty prevyšujú čiastku o ďalších 250 EUR, až do maximálnej úrovne zľavy získateľného programu zľavy vo výške 5% (aktivovaný po prekročení celkovej hodnoty 1250 EUR bez DPH v histórii objednávok zákazníkov).

Tabuľka prahových hodnôt zľavy:

    • od 350 EUR do 499,99 EUR bez DPH - 1% zľava
    • od 500 EUR do 749,99 EUR bez DPH - 2% zľava
    • od 750 EUR do 999,99 EUR bez DPH - 3% zľava
    • od 1000 EUR do 1249,99 EUR bez DPH - 4% zľava
    • od 1250 EUR do 9999,99 EUR bez DPH - 5% zľava

 

Z programu zľavy sú vyňaté výrobky, na ktoré sa vzťahuje propagácia a predaj, ako aj náklady na dopravu a služby. Zľava sa automaticky prejaví vo vašom zákazníckom účte po dosiahnutí prahovej hodnoty a produkty sa Vám budú zobrazovať s už zníženou cenou.