JE LIETANIE DRONOV ZAKÁZANÉ ?

Lietanie dronov na Slovensku už stihla upraviť aj naša neomylná legislatíva, svojím rozhodnutím Dopravného úradu zo dňa 19.8.2015. Rozdelila drony do váhových kategórií, pre ktoré sú nastavené rôzne pravidlá a platia aj pre drony, ktoré sa predávajú aj pre bežných spotrebiteľov.

Za bezpilotné lietadlo (UAV – Unmaned Aerial Vehicle) sa považuje lietadlo, ktoré dokáže lietať bez pilota na palube. To sa vzťahuje aj na modely lietadiel  či vrtuľníkov alebo aj na čoraz populárnejšie drony.

Pravidlá týkajúce sa lietajúcich dronov sú pomerne jednoznačné a závisia predovšetkým na druhu prevádzky. Zatiaľ čo pre nekomerčné lety je dodržiavanie pravidiel jednoduché, komplikácie a problémy môžu nastať pri uskutočňovaní komerčných letov.

 

Všeobecné pravidlá

Predstavujú súbor pravidiel, ktorými sa riadi prevádzka bezpilotných lietadiel vo všetkých prípadoch ich použitia, bez ohľadu na ich veľkosť či hmotnosť.

 

Povinnosti prevádzkovateľa/pilota

  • je zodpovedný za technický stav UAV
  • je zodpovedný za vykonanie letu
  • Vizuálny kontakt počas letu – Prevádzkovateľ lietadla musí zo svojej pozície, odkiaľ riadi bezpilotné lietadlo, stále udržiavať vizuálny kontakt s UAV  avšak zariadenie sa môže vzdialiť maximálne na 1000m, aj v prípade, že by bolo možné udržať vizuálny kontakt na väčšiu vzdialenosť.
  • Dodržiavať maximálna výšku  letu
  • Vzdialenosť UAV  počas letu od najbližšej osoby, budovy alebo vozidla musí byť najmenej 50m .
  • UAV nie je možné prevádzkovať v riadenom vzdušnom priestore, v oblastiach citlivých na hluk (napríklad prírodné rezervácie), v blízkosti verejných, neverejných letísk a heliportov bez (vzdialenosť musí byť minimálne 5500m)
  • Lietať je možné len počas priaznivých svetelných podmienok, teda v noci je prevádzka bezpilotného lietadla zakázaná.
  • Lety UAV je možné vykonávať len tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť iných lietadiel, osôb a budov.
  • Zhadzovanie predmetov z lietadla je zakázané